Specialisaties

Manuele therapie

Hyperventilatie

KINECOACH

BEKKENBODEM-REËDUCATIE

Redcord

PRE- EN POSTNATALE KINE

DRYNeeDLING